Events

Rétorika v nás | workshop

Rétorika v nás | workshop

RÉTORIKA V NÁS, ANEB JAK PŘEŽÍT VEŘEJNÉ VYSTOUPENÍ
Když byl před 6 lety herec David Vaculík osloven, aby připravil pro podnikatele kurz rétoriky, vrhl se do toho s nadšením. Studoval, trápil rodinu přednáškami nanečisto, čistil informace od balastu, trávil hodiny šperkováním prezentace. A když pak po týdnech intenzivní přípravy předstoupil před své první publikum – měl trému!
“Tréma je šíleně důležitá, ale musí se umět ukočírovat … a ….VYUŽÍT!” tvrdí pobaveně dnes, kdy má svůj kurz už perfektně zažitý.
V HUBu 123 nyní chceme tento zážitek zprostředkovat také vám. Cílem semináře, kterým vás sympatický hradišťský herec provede, je představit rétoriku, tedy umění mluvit, jako zábavnou a užitečnou disciplínu. Tu využije každý, kdo občas potřebuje prezentovat nebo mluvit před lidmi. David Vaculík se opírá o více než dvacetileté jevištní a moderátorské zkušenosti, na základě kterých vám uvolněnou a bezprostřední formou pootevře dveře do světa profesionálních řečníků.
Na semináři se budete věnovat následujícím tématům jako jsou:
• Řízené dýchání
• Aktivní oční kontakt
• Sebejisté vystupování
• Zvládnutí a využití trémy
• Kontrolovaná gestikulace
• Práce s hlasem
• Hlasová hygiena
• Práce s pauzami – budování napětí – tempo rytmus
• Paměť
• Pohotové reakce
• Ortoepie
Seminář proběhne už 23.6. od 15.00 v HUB 123 na Malé scéně. Jeho délka je 5 hodin a cena 2000 Kč.
Další semináře jsou naplánované

Event details:

Close
Close

Pro vaší každodení práci i vyjímečné situace.

 

Napište nám